Woonwebshop.nl
De webshop voor wonen

Disclaimer Bouwkundigonderzoekvergelijk.nl

Algemeen


Bouwkundigonderzoekvergelijk.nl (Kamer van Koophandel 20134056), hierna te noemen Bricks, verleent u hierbij toegang tot de websites van Bricks en nodigt u uit een offerte aan te vragen en/of het aangebodene te kopen. Bricks behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid


Bricks spant zich in om de inhoud van de websites zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over diensten en producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Bricks.

Auteursrechten


Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij
Bricks. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bricks, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Sinds 2017 ruim 1500 bestellingen - Totaal 10 beoordelingen
Gemiddelde score 8